แอนิเมชั่น: Ringling College of Art and Design

"ผมไม่อาจให้ตัวอย่างการออกแบบตัวละครหรือภาพการ์ตูนล้อเลียนหรืออะไรต่อมิอะไรบนแผ่นกระดาษได้ เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะเรียนรู้"

Jon Di Venti, อาจารย์สอนวิชาการออกแบบภาพประกอบ, Ringling College of Art and Design

การออกแบบทางอุตสาหกรรม: Savannah College of Art and Design

"การทำงานแบบมืออาชีพจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม นักศึกษาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยี — ทั้งในด้านการใช้งานและการประยุกต์ใช้ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาจะสามารถผลักดันเทคโนโลยีไปสู่ระดับถัดไปได้ถึงไหน"

Anthony Fisher, SCAD, หัวหน้าแผนกศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว

การออกแบบ: Pensole

"สำหรับผมแล้ว ในโลกแห่งดิจิทัล มันไม่มีขีดจำกัด ผมสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและผมรู้สึกว่าแท็บเล็ตของ Wacom เป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งมาก การคลิกเมาส์ซ้ำไปซ้ำมาไม่อาจบอกบ่งถึงสิ่งที่ Wacom สามารถทำได้อย่างถูกต้องนัก"

Erick Ikeda, นักศึกษา, Pensole Design Academy

การถ่ายภาพ: Sheridan College

"ตอนที่ผมเยี่ยมชมสตูดิโอ ผมเห็นศิลปินดิจิทัลในสตูดิโอเหล่านั้นกำลังใช้เทคโนโลยีของ Wacom อยู่ ผมรู้สึกว่านักศึกษาของเราควรจะเริ่มใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นตั้งแต่ปีแรก เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจบการศึกษา พวกเขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้คล่อง และพร้อมที่จะเข้าทำงานในสตูดิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก"

Rafael Goldchain, ผู้ประสานงานด้านวิชาการถ่ายภาพเชิงประยุกต์, Sheridan College

แอนิเมชั่น: Ringling College of Art and Design

"ผมไม่อาจให้ตัวอย่างการออกแบบตัวละครหรือภาพการ์ตูนล้อเลียนหรืออะไรต่อมิอะไรบนแผ่นกระดาษได้ เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะเรียนรู้"

Jon Di Venti, อาจารย์สอนวิชาการออกแบบภาพประกอบ, Ringling College of Art and Design

การออกแบบทางอุตสาหกรรม: Savannah College of Art and Design

"การทำงานแบบมืออาชีพจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม นักศึกษาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยี — ทั้งในด้านการใช้งานและการประยุกต์ใช้ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาจะสามารถผลักดันเทคโนโลยีไปสู่ระดับถัดไปได้ถึงไหน"

Anthony Fisher, SCAD, หัวหน้าแผนกศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว

การออกแบบ: Pensole

"สำหรับผมแล้ว ในโลกแห่งดิจิทัล มันไม่มีขีดจำกัด ผมสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและผมรู้สึกว่าแท็บเล็ตของ Wacom เป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งมาก การคลิกเมาส์ซ้ำไปซ้ำมาไม่อาจบอกบ่งถึงสิ่งที่ Wacom สามารถทำได้อย่างถูกต้องนัก"

Erick Ikeda, นักศึกษา, Pensole Design Academy

การถ่ายภาพ: Sheridan College

"ตอนที่ผมเยี่ยมชมสตูดิโอ ผมเห็นศิลปินดิจิทัลในสตูดิโอเหล่านั้นกำลังใช้เทคโนโลยีของ Wacom อยู่ ผมรู้สึกว่านักศึกษาของเราควรจะเริ่มใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นตั้งแต่ปีแรก เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจบการศึกษา พวกเขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้คล่อง และพร้อมที่จะเข้าทำงานในสตูดิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก"

Rafael Goldchain, ผู้ประสานงานด้านวิชาการถ่ายภาพเชิงประยุกต์, Sheridan Collegeติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Wacom เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือขอราคาสำหรับสถาบันการศึกษา

Back to top
A+ A-
Feedback
Support