ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่

กระตุ้นให้นักศึกษาสำรวจ ทดลอง และแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่พวกเขาจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีของ Wacom ในการศึกษา

ปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างสรรค์ของนักศึกษาออกมา

คุณสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยายามขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านศิลปะและการออกแบบอย่างไร ช่วยพวกเขาสร้างความมุ่งมั่นอันแรงกล้าด้วยการฝึกพวกเขาด้วยเครื่องมือที่สตูดิโอ เอเจนซี่ และนักสร้างสรรค์มืออาชีพไว้วางใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับงานศิลปะและการออกแบบขั้นสูง

"We are focused on developing our student’s skills so they can be successful in the workplace. Our commitment is to offer the best technology so that tomorrow they don’t have to start from scratch, they know what tools exist, and can demonstrate what they can do with them."

- Christian Pascual,
Associate Director of Academic Program Animation and Digital Arts

ปลูกฝังรากฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดโลกแห่งการสร้างสรรค์แก่เด็กๆ ชั้นประถม หรือกำลังบ่มเพาะวิชาแก่ว่าที่แฟชั่นดีไซเนอร์ในชั้นมัธยม Wacom ก็มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมช่วยคุณยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนของคุณ

ดึงดูดนักศึกษาด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาความมุ่งมั่นในการเขียน การวาด การระบายสี และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ใช้แท็บเล็ตพร้อมเมาส์ปากกาและสมาร์ทแพดของ Wacom เพื่อกระตุ้นการทดลองการใช้งาน ปลูกฝังการทำงานร่วมกัน และสร้างระบบการคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับนักเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยม ::before ::after


กระตุ้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของนักศึกษา

ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นการเรียนรู้แบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการบูรณาการสไตล์การสอนและสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ ลงในหลักสูตรของคุณ ผลิตภัณฑ์ของ Wacom ช่วยให้การอธิบายแนวคิดต่างๆ ด้วยภาพเป็นเรื่องง่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลับด้าน (flipped learning) และการศึกษาทางไกล

ปรับการสอนให้เหมาะกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนด้วยการเขียน การสเก็ตช์ภาพ และการเขียนคำอธิบายประกอบบนหน้าจอไปพร้อมๆ กัน หรือสร้างเนื้อหาแบบอินเทอร์แอกทีฟที่พวกเขาสามารถทบทวนตามจังหวะการเรียนรู้ของตัวเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับห้องเรียนแบบอินเทอร์แอกทีฟ ::before ::after

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาจาก Wacom


คอมพิวเตอร์พร้อมปากกา

อิสระในการสร้างสรรค์และความแม่นยำของปากกาบนหน้าจอ

สำรวจ


จอแสดงผลพร้อมเมาส์ปากกา

ที่มีความคมชัดและความไวต่อสีที่สมจริงราวกับเจาะลึกลงในรายละเอียด

เลือกชม


จอแสดงผลพร้อมเมาส์ปากกา

อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นการฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกการสเกตช์ภาพและการถ่ายรูป

สำรวจ


สมาร์ทแพด

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณใช้ปากกาบันทึกลงในกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิตอลที่สามารถแชร์ได้

สำรวจติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Wacom เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือขอราคาสำหรับสถาบันการศึกษา

Back to top
A+ A-
Feedback
Support