การลดจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์

ที่ Wacom เราดำเนินการต่างๆ เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อที่จะได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้น้อยลง เราขอเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมรีไซเคิลกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และโทรทัศน์
Back to top
A+ A-
Support