ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่

กระตุ้นให้นักศึกษาสำรวจ ทดลอง และแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่พวกเขาจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีของ Wacom ในการศึกษา

ปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างสรรค์ของนักศึกษาออกมา

คุณสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยายามขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านศิลปะและการออกแบบอย่างไร ช่วยพวกเขาสร้างความมุ่งมั่นอันแรงกล้าด้วยการฝึกพวกเขาด้วยเครื่องมือที่สตูดิโอ เอเจนซี่ และนักสร้างสรรค์มืออาชีพไว้วางใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับงานศิลปะและการออกแบบขั้นสูง

“EMCA is equipped with Wacom products so we can offer students a high quality level of education and correspond to what students will find in professional studios.”

- Guillaume Gemot,
Development of Vocational Training and IT Manager

ปลูกฝังรากฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดโลกแห่งการสร้างสรรค์แก่เด็กๆ ชั้นประถม หรือกำลังบ่มเพาะวิชาแก่ว่าที่แฟชั่นดีไซเนอร์ในชั้นมัธยม Wacom ก็มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมช่วยคุณยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนของคุณ

ดึงดูดนักศึกษาด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาความมุ่งมั่นในการเขียน การวาด การระบายสี และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ใช้แท็บเล็ตพร้อมเมาส์ปากกาและสมาร์ทแพดของ Wacom เพื่อกระตุ้นการทดลองการใช้งาน ปลูกฝังการทำงานร่วมกัน และสร้างระบบการคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับนักเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยม ::before ::after


กระตุ้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของนักศึกษา

ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นการเรียนรู้แบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการบูรณาการสไตล์การสอนและสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ ลงในหลักสูตรของคุณ ผลิตภัณฑ์ของ Wacom ช่วยให้การอธิบายแนวคิดต่างๆ ด้วยภาพเป็นเรื่องง่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลับด้าน (flipped learning) และการศึกษาทางไกล

ปรับการสอนให้เหมาะกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนด้วยการเขียน การสเก็ตช์ภาพ และการเขียนคำอธิบายประกอบบนหน้าจอไปพร้อมๆ กัน หรือสร้างเนื้อหาแบบอินเทอร์แอกทีฟที่พวกเขาสามารถทบทวนตามจังหวะการเรียนรู้ของตัวเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับห้องเรียนแบบอินเทอร์แอกทีฟ ::before ::after

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาจาก Wacom


คอมพิวเตอร์พร้อมปากกา

อิสระในการสร้างสรรค์และความแม่นยำของปากกาบนหน้าจอ

สำรวจ


จอแสดงผลพร้อมเมาส์ปากกา

ที่มีความคมชัดและความไวต่อสีที่สมจริงราวกับเจาะลึกลงในรายละเอียด

เลือกชม


จอแสดงผลพร้อมเมาส์ปากกา

อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นการฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกการสเกตช์ภาพและการถ่ายรูป

สำรวจ


สมาร์ทแพด

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณใช้ปากกาบันทึกลงในกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิตอลที่สามารถแชร์ได้

สำรวจ


Contact a Wacom Specialist to learn more about our products, evaluation program or education pricing.

Back to top
A+ A-
Support