รายการปากกาที่ใช้งานร่วมกันได้

  • Hi-uni DIGITAL for Wacom
  • STAEDTLER, Noris digital
  • STAEDTLER Noris digital jumbo
  • LAMY, AL-star black EMR
  • Mitsubishi Pencil 9800 Digitizer pen for raytrektab, 9800 Pencil
  • Raytrektab, DG-D08IWP
  • Samsung, Galaxy Note and Tab S Pen

อาจสามารถใช้ปากกาแบรนด์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ในอนาคต

Back to top
A+ A-
Support