รายการอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้

  • Samsung, Galaxy S8 * / **
  • Samsung, Galaxy S10+ * / **
  • Samsung, Galaxy Note 8 * / **
  • Samsung, Galaxy Note 9 * / **
  • Samsung, Galaxy Note 10 * / **
  • Samsung, Galaxy Note 10+ * / **
  • Huawei, P30
  • Huawei, P20 Pro
  • Huawei, Mate 20 Pro
  • Huawei, Mate 30 Pro

* อุปกรณ์ที่เลือกไม่รองรับ Autodesk Sketchbook เวอร์ชัน 5.1.5
** ต้องบังคับให้เริ่มในโหมดเต็มหน้าจอสำหรับ Bamboo Paper และ MediBang paint

วิธีบังคับการเปิดใช้งานเต็มหน้าจอ
ดูที่นี่

Back to top
A+ A-
Support