ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น การใช้งานง่าย และการยอมรับจากลูกค้า

คุณมีตัวเลือกเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติ การมอบอำนาจ การตอบรับ และพันธสัญญาแบบไร้กระดาษ การเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าวิธีอื่นๆ อย่างชัดเจน

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือตอบโจทย์ธุรกิจของคุณหรือไม่

การงดใช้กระดาษไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆ ไม่บ่อยนักที่คุณจะมีความพรั่งพร้อมในการกำหนดและปรับใช้ระบบการให้บริการลูกค้าในรูปแบบใหม่หมดตั้งแต่ต้นจนจบ คุณมักจะต้องรวมแอพพลิเคชันใหม่หรือฟังก์ชันการทำงานเข้ากับระบบที่มีอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องมีความมานะพยายามในการค้นคว้าตัวเลือกของคุณและวางแผนด้วยความระมัดระวัง เมื่อองค์กรได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการได้รับประโยชน์จากกระบวนการที่ไม่ต้องใช้กระดาษ ขั้นตอนถัดไปก็คือการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมทั้งการอนุมัติและการแสดงเจตนา

ลายเซ็นที่เป็นลายมือ การประทับตรา หรือทำเครื่องหมายด้วยหมึกลงบนกระดาษได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายมาหลายศตวรรษว่าเป็นวิธีการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการยินยอมตามสัญญาและข้อตกลง มีเหตุผลสมควรในการต่อยอดจากแนวคิดนี้ไปสู่โลกดิจิตอล โดยธรรมชาติแล้ว ลายเซ็นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่เหมือนกับการคลิกเมาส์ การเซ็นชื่อต้องผ่านการไตร่ตรองก่อน จึงเป็นการแสดงเจตนาโดยแท้จริง

ลายเซ็นของแต่ละบุคคลจะถูกจดจำไว้ได้อย่างถาวร และหากมีการพยายามปลอมแปลงเกิดขึ้น หลักปฏิบัติโดยทั่วไปก็คือการใช้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง มีการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองเหยื่อของการปลอมแปลง ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือให้ประโยชน์และความคุ้มครองทั้งหมดเฉกเช่นลายเซ็นที่เป็นน้ำหมึกแบบดั้งเดิม และยังเพิ่มเติมประสิทธิภาพให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นอีกด้วย

การใช้ลายเซ็นที่เป็นลายมือกับข้อตกลงการซื้อขาย สัญญา การอนุมัติการชำระเงิน การลงทะเบียน การมอบอำนาจ การให้ความยินยอม และแบบฟอร์มอื่นๆ คือหลักปฏิบัติตามปกติที่ใช้กันทั่วโลก การตอบรับและการปรับใช้เทคโนโลยีไร้กระดาษพุ่งสูงขึ้นมากเมื่อมีการเซ็นชื่อด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เก็บลายเซ็น ซึ่งมีความง่ายดาย เป็นธรรมชาติ และคล้ายคลึงกับวิธีไร้กระดาษทั้งหมดมากที่สุด นี่หมายความว่ามีการขัดขวางคุณภาพบริการของคุณน้อยกว่า การฝึกอบรมน้อยลง การเปลี่ยนถ่ายที่ราบลื่นยิ่งขึ้น และมีความมั่นใจในกระบวนการดิจิตอลมากกว่าเดิม

หากที่ผ่านมาลายเซ็นที่เป็นลายมือแบบใช้หมึกบนกระดาษใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ แต่กลับมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในแง่ของการใช้เวลาและทรัพยากร ฉะนั้นการเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือ จะลดความเสี่ยง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นอุปสรรคต่อระบบและพนักงานของคุณน้อยที่สุด

ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยบางส่วนเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

ลายเซ็นที่เป็นลายมือสร้างการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้เขียนเอกสารนั้นๆ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้เพื่อกำหนดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สร้างเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองความเป็นผู้เขียนเอกสาร ลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังให้ความคุ้มครองความถูกต้องของ’เอกสาร (เอกสารมาจากผู้ที่เอกสารอ้างถึงจริงหรือไม่) และความสมบูรณ์ (เอกสารเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่)
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่มีระดับของการบังคับใช้กฎหมายในระดับใดระดับหนึ่ง ลายเซ็นดิจิตอลเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และทางเทคนิค และนำไปใช้สำหรับการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
 • In most European countries, the USA, and a growing number of countries around the world, legislation is in place to encourage the rapid adoption of electronic signatures and reduce the use of antiquated paper method
 • The following acts reinforce the validity of electronic agreements.  
  • 2000 U.S. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN)  
  • Uniform Electronic Transactions Act (UETA)  
  • eIDAS-Regulation
 • For example, ESIGN states that a contract "may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation."

Not at all. A static image, or a photo of a signature will help make signature information more accessible, but it does not provide as many benefits as capturing the signature directly in an electronic form without printing. Document scanners use CCD sensors to read the image of a handwritten signature as color and brightness information of individual pixels. The signature is recorded as static image data only. The appearance of a signature alone is not a secure criterion, because the individual dynamic parameters of the signature are missing. Signature pads take security to the next level by analyzing the signature as it is handwritten on a sensor panel using a special pen. In addition to the appearance of the signature, they record biometric parameters such as acceleration, pressure progression and the angle of the pen while signing, thereby producing a kind of a “digital fingerprint”. This fingerprint is as individual and unique as its owner, and together with a digital certificate, is today the safest method of reading electronic signatures.

 • ลายเซ็นของแต่ละบุคคลจะไม่สูญหายหรือถูกขโมยได้เหมือนบัตร
 • ไม่มีทางที่คนเราจะลืมลายเซ็นของตนเอง ซึ่งต่างจาก PIN ที่อาจลืมได้
 • ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลายเซ็นให้บุคคลที่สามได้
 • การเซ็นชื่อต้องผ่านการไตร่ตรองก่อนเสมอ ขณะที่บัตรและ PIN ที่เปิดเผยข้อมูลอาจมีการใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
 • มีการพิจารณาว่าลายเซ็นเหมาะสำหรับการรับรองความถูกต้องของการแสดงเจตนา
 • การเซ็นด้วยปากกาเป็นกระบวนการที่คุ้นเคยและดั้งเดิม

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-