มาร่วมเป็นพันธมิตร

เราขอเชิญให้คุณเข้าร่วมเป็นพันธมิตร Wacom Business Solutions เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสรรค์

เนื่องจากความต้องการของลูกค้า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ระบบซอฟต์แวร์ เครือข่ายผู้ติดตั้ง รูปแบบการกระจาย วัฒนธรรม และตัวบทกฎหมายทั่วโลกมีความแตกต่างกัน เราจึงเข้าใจดีว่าบริษัทของคุณอาจให้บริการในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย กรอกแบบฟอร์มสำหรับพันธมิตร แล้วเราจะให้คุณได้ติดต่อกับบุคลากรที่เหมาะสมภายใน Wacom เพื่อพูดคุยกันถึงวิธีที่เราจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-