Wacom @ Home

Wacom สำหรับอีเลิร์นนิงและการสอนทางไกล

ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงาน เรียนรู้ สอน หรือสร้างสรรค์ผลงานจากที่บ้าน จอแสดงผลพร้อมปากกาสร้างสรรค์ของ Wacom และแท็บเล็ตปากกาที่มาพร้อมแอพการลงหมึกก็พร้อมช่วยคุณอธิบายแนวคิดให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกัน และแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ถ่ายทอดไอเดียของคุณสู่โลกดิจิทัล

Wacom Inkspace เป็นแอพที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสอนทางไกลและอีเลิร์นนิง แปลงโน้ตที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันทำงาน และทำงานบนแคนวาสแบบเรียลไทม์พร้อมกันกับนักเรียนหรือผู้สอนคนอื่น ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Back to top
A+ A-
Support