การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนโดย Wacom

ในการสร้างโลกที่ยั่งยืน พวกเรากำลังทำอย่างเต็มที่ในฐานะผู้ผลิตเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เราได้พิจารณาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกวัสดุรีไซเคิลที่นำมาใช้เป็นชิ้นส่วนพลาสติกของฝาครอบผลิตภัณฑ์ได้ และการพิจารณาใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC สำหรับบรรจุภัณฑ์ ขณะนี้เรากำลังใช้ความพยายามเหล่านี้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Wacom Cintiq Pro 27 และ Wacom One ซึ่งเป็นแท็บเล็ตพร้อมปากกาที่มีจอแสดงผล LCD รุ่นใหม่ของ Wacom

ในหน้านี้ เราจะแนะนำความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของเราสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่ละรุ่น

การใช้พลาสติกรีไซเคิลและโลหะเพื่อความแข็งแรง

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกที่มีอยู่จำกัด การรีไซเคิลและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น Wacom ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เน้นการรีไซเคิลโดยการใช้พลาสติกรีไซเคิลสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกที่สำคัญ เช่น ฝาครอบผลิตภัณฑ์ สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องมีความทนทาน เช่น ขาตั้ง เราจำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งความง่ายในการรีไซเคิลและความแข็งแรง เราจึงใช้แนวทางแบบผสมผสาน ด้วยการใช้โลหะสำหรับชิ้นส่วนหลักและใช้พลาสติกรีไซเคิลสำหรับชิ้นส่วนพลาสติก

สำหรับน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ของพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น โปรดคลิกที่นี่

ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในวัสดุบรรจุภัณฑ์

Wacom ใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC สำหรับกระดาษแข็งที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์และสำหรับคู่มือการใช้งาน ใบรับรอง FSC คือ ระบบการรับรองระหว่างประเทศที่ประเมินและรับรองว่าป่าได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นหรือไม่ และรับรองว่ากระดาษถูกผลิตมาจากป่าที่ได้มาตรฐาน Wacom หวังว่าจะมีส่วนช่วยป้องกันการลักลอบตัดไม้และจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC อย่างจริงจัง โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูสถานะการใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเรา

มีการใช้ฝ้ายในพื้นที่ที่นำกระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC มาใช้งานได้ยาก เช่น สำหรับการห่อผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนอะแดปเตอร์ AC ปากกา และเคสปากกา ซึ่งทำด้วยพอลิแลกติกแอซิด (PLA)* ที่ได้มาจากพืช

ในทำนองเดียวกัน เราใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายชนิดเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่ได้จากปิโตรเลียมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พอลิแลกติกแอซิด (PLA) และพลาสติกที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลในวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเรา โปรดคลิกที่นี่

* พอลิแลกติกแอซิด (PLA) คือ พลาสติกมวลชีวภาพที่ทำจากแป้งและน้ำตาลที่ได้มาจากพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพดและอ้อย และเป็นที่กล่าวกันว่าย่อยสลายกลายเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกลไกของของจุลินทรีย์ได้ แม้ว่าจะถูกทิ้งในดินก็ตาม

การลดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และขนาดของบรรจุภัณฑ์

การลดขนาดและการลดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นำไปสู่การใช้ทรัพยากรโลกที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการทำให้ผลิตภัณฑ์เล็กลงและเบาลงแล้ว การลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ก็สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ขณะขนส่งได้เช่นกัน

คลิกที่นี่เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นถูกลดขนาดอย่างไรและขนาดบรรจุภัณฑ์ลดลงอย่างไรเมื่อเทียบกับรุ่นที่เทียบเท่ากัน และประสิทธิภาพการขนส่งมีการพัฒนาอย่างไร

การพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีการนำหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลือง* มาใช้สำหรับการพิมพ์ทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์และคู่มือผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์แยกชิ้นของตัวเครื่องหลัก การพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟี** ถูกนำมาใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของขาตั้ง

* หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองย่อยสลายได้ทางชีวภาพและปล่อย VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ออกมาน้อยกว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ตัวทำละลายจากปิโตรเลียม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

** การพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีใช้หมึกพิมพ์น้อยกว่า เป็นการลดพลังงานที่ใช้ทำให้หมึกแห้งและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ตามมา นอกจากนี้ยังถือเป็นวิธีการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถใช้หมึกพิมพ์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบได้ ซึ่งรวมไปถึงหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งปล่อย VOC น้อยกว่า มีการใช้การพิมพ์ออฟเซตสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการพิมพ์แบบละเอียดเท่านั้น (เช่น บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นของตัวเครื่องหลัก)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนของเรา

การริเริ่มด้านสังคม

โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

Back to top
A+ A-
Feedback
Support